Cechą specyficzną zaburzeń lękowych jest to, że lęk nie jest warunkowany wystąpieniem żadnej wskazanej sytuacji. Do tej grupy zakłóceń zalicza się między innymi: zaburzenia lękowe z napadami strachu, często zwane również lękiem panicznym. O ich istocie stanowi gwałtowne pojawienie się lęku bez żadnych przyczyn.

Jego nasilenie jest tak ogromne, że czujący go człowiek rozpoczyna się panicznie bać – pomóc ma prawo terapia autyzmu gdańsk. Stąd też objaśnienie tych zaburzeń mianem leku panicznego. Połączone z napadami strachu doznania emocjonalne są o wiele silniejsze od podobnych doznań w sytuacjach możliwego zagrożenia. Napady lęku nie mają charakteru ciągłego, są w stanie jednakże pojawić się w wielu przypadkach w przeróżnych odstępach czasu. Trwają od paru do kilkudziesięciu minut.

Z reguły towarzyszą im: przyśpieszone bicie serca, uczucie bólu w klatce piersiowej, ból głowy czy też ucisk w skroniach, a także niejednokrotnie pojawia się pocenie się oraz uczucie duszenia się. Osoba dotknięta tym zaburzeniem, ma wrażenie ze za sekundę nastąpi coś marnego, umrze, bądź też ulegnie wypadkowi.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY