Podatek jest to danina, którą jakikolwiek obywatel państwa ma obowiązek płacić do Skarbu Państwa. Wielkość finansowanych składek uzależniona jest od wartości pozyskiwanych profitów. Podatki są bazowym źródłem uzyskiwania zysków publicznych i finansowania kosztów.

Charakterystyczną cechą podatków jest ich przymusowość i bezzwrotność – w pewnych momentach jednak istnieje szansa zwrotu podatków zza granicy na przykład – biuro księgowe holandia. Państwo ma prawo przestrzegać należności podatkowe oraz może do tego celu odwoływać się do ustanowionych regulacji prawnych. Ze względu na przymusowy charakter podatki dla państwa różnią się od datków, ofiar czy danin. Wpłacany do Skarbu Państwa taksa nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły jest odzyskanie wpłaconej poprzednio zaliczki na podatek dochodowy i nadmiary na koniec roku podatkowego.

Powszechnie przyjętą formą opłacania podatku jest wartość pieniężna. Istnieje także podatek finansowany w przyrodzie. Obowiązuje on wyłącznie wtenczas, kiedy z jakichś powodów zmniejsza się zaufanie do wartości pieniądza. Podatek ma okazję być także mierzony w przyrodzie opłacany wartością pieniądza, np. grunty rolne i leśne.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY