Istnieje specyficzny typ sprężarek, zwanych ekshaustorami. Ich najważniejszą cechą jest wartość ciśnienia ssawnego oraz tłocznego. Przy wlocie dominuje bardzo niskie ciśnienie, o wiele mniejsze od atmosferycznego. Natomiast w okolicy wyjścia ze zbiornika jest ono niewiele wyższe. Ciśnienie tłoczne stanowi jedno z bazowych kryteriów podziału ssaw. Sporo urządzeń opracuje przy nacisku zbliżonym do atmosferycznego. Jednakowoż co poniektóre pompy potrzebują tak zwanej próżni wstępnej. Wymownym parametrem jest wydajność. Informuje, jaką objętość gazu sprężarka potrafi usunąć w określonym czasie. Przy zakupie powinniśmy też zwrócić uwagę na prędkość pompowania medium. Wszystkie te cechy będą decydować o przyszłym zastosowaniu pompy.

Urządzenia dzielimy na cztery nadrzędne kategorie. Pierwsza z nich to ekshaustory rotacyjne. Wyróżniamy tutaj wersję molekularną oraz wyporową. Przykładem maszyny kondensacyjnej jest skraplacz lub też kriopompa. Ssawy pułapkowe obejmują pompy jonowe, sublimacyjne i absorpcyjne. Ostatnia grupa dzieli się na ekshaustory dyfuzyjne i strumieniowe. Bogaty wybór towarów świadczy o ich ogromnym użyciu w przemyśle, nauce i życiu codziennym – dlatego sprawdź osuszacze sprężonego powietrza. Istnieje dużo rozwiązań technicznych w sprężarkach. Właśnie dlatego jesteśmy w stanie rozróżnić tak wiele ich typów. W przemyśle wielokrotnie występują maszyny wyporowe.

Głównym szczegółem bodowy jest szczelny cylinder oraz poruszający się tłok. Wyjątkowy wał wprawia w ruch cały układ. Odsunięcie tłoka powoduje zassanie gazu do zamkniętego zbiornika. Następnym etapem jest kompresja medium. Przesuwając się do przodu, element tłoczny zmniejsza pojemność czynnika. W wyniku tego procesu wzrasta gęstość gazu, inaczej też jego ciśnienie. W bardziej złożonych konstrukcjach do sprężania wykorzystuje się obie ściany tłoka. Stąd możemy rozróżnić maszyny o pracy jedno lub dwustronnej. Sprężarka wyporowa może posiadać rozmaitą budowę.

W przypadku urządzeń śrubowych, rolę tłoka pełnią odpowiednie wirniki. Są to znakomicie dopasowane do siebie śruby. Wprawione w ruch, są w stanie wybitnie łagodnie sprężyć dowolny gaz. Natomiast w sprężarkach tłokowych mamy do czynienia z szablonową formą tłoka. W większości wypadków maszyny śrubowe są o wiele mniejsze, i znajdują zastosowanie w laboratorium. Wersja tłokowa pojawia się w gabinetach lekarskich oraz przemyśle. Ciekawym przykładem sprężarki jest konstrukcja spiralna. W pojemniku znajdują się dwie spirale. Jedna z nich pozostaje wprawiona w ruch, przyczyniając się do sprężania gazu.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY